เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ปรับป
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2011
ปรับปรุง 22/08/2014
สถิติผู้เข้าชม 397957
Page Views 459169
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.24 KB 150
เอกสารการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 404
หลักเกณฑ์การสอบภาค ก รองฯและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 148
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 12183
แบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในจาก สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 119
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 233
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 129
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 134
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 266
ไฟล์ ปพ 5 ทุก ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 325.33 KB 159
คำสั่งย้าย ผอ.สุทน ทับจาก Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 161
คำสั่งย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 214
เอกสารแนบคำย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 251
หนังสือย้าย ผอ.อำนวย Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 137
เกณฑ์การย้าย ปี 2555 (สพม.38) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 154
ไฟล์ ผลการเรียน ระดับชั้นม 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 151
แบบ Portfilio Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 20402
แผนปฏิบัติการ สพป.สท.เขต 1 ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.71 KB 488
เปรียบเทียบผลสอบ 0-net ปีการศึกษา 2553-2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 154
ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.67 KB 501
ประกาศสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.52 KB 341
สอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.11 KB 122
ใบสมัครสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.52 KB 131
โครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ส่ง สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 2482
โครงการแข่งขันกีฬาของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 1532
ร่างคำสั่งโรงเรียนลายสือไทย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 461
ผลการประเมินภายนอกมาตรฐานที่ 5 โรงเรียนสังกัด สพม.38 ปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 157
ปพ 5 ม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.36 KB 131
ปพ5 ม 1- ม6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.07 KB 162
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 285
รายการประมาณราคา ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.59 KB 100
โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 1272
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 566
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 550
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 252
คำสั่งกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 (ลงนามแล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 663
คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวปิดกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 13064
รายการประมาณราคา ปี'งบประมาณ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.8 KB 95
ประกาศ สพม. 38 หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 118
รายงานประจปี 2555 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 238
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
หมู่ที่ 3   ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
เบอร์โทรศัพท์ 055-613-951
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38