เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ปรับป
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2011
ปรับปรุง 28/06/2016
สถิติผู้เข้าชม 674527
Page Views 777351
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.24 KB 203
เอกสารการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 966
หลักเกณฑ์การสอบภาค ก รองฯและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 195
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 27654
แบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในจาก สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 149
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 274
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 161
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 171
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 296
ไฟล์ ปพ 5 ทุก ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 325.33 KB 193
คำสั่งย้าย ผอ.สุทน ทับจาก Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 214
คำสั่งย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 603
เอกสารแนบคำย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 1288
หนังสือย้าย ผอ.อำนวย Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 193
เกณฑ์การย้าย ปี 2555 (สพม.38) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 215
ไฟล์ ผลการเรียน ระดับชั้นม 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 207
แบบ Portfilio Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 20480
แผนปฏิบัติการ สพป.สท.เขต 1 ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.71 KB 520
เปรียบเทียบผลสอบ 0-net ปีการศึกษา 2553-2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 211
ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.67 KB 2031
ประกาศสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.52 KB 1268
สอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.11 KB 228
ใบสมัครสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.52 KB 854
โครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ส่ง สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 3306
โครงการแข่งขันกีฬาของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 3003
ร่างคำสั่งโรงเรียนลายสือไทย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1541
ผลการประเมินภายนอกมาตรฐานที่ 5 โรงเรียนสังกัด สพม.38 ปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 201
ปพ 5 ม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.36 KB 165
ปพ5 ม 1- ม6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.07 KB 188
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 748
รายการประมาณราคา ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.59 KB 138
โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 3744
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 2439
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 817
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 322
คำสั่งกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 (ลงนามแล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1777
คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวปิดกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 13826
รายการประมาณราคา ปี'งบประมาณ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.8 KB 125
ประกาศ สพม. 38 หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 197
รายงานประจปี 2555 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 905
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 38
คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.66 KB 20
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.62 MB 5
ข้อสอบตามตัวชี้วัด พละศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.78 KB 6
ข้อสอบตามตัวชี้วัด การงานอาชีพฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 800.49 KB 5
ข้อสอบตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 11
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 9