เมนูโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
พันธกิจ / เป้าหมาย
เพลงโรงเรียน
หลักสูตรที่เปิดสอน
ปฏิทินกิจกรรม
ข้อมูลอาคารสถานที่
ทำเนียบผู้บริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ ปรับป
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 09/04/2011
ปรับปรุง 10/02/2016
สถิติผู้เข้าชม 575675
Page Views 663895
แบบสำรวจความคิดเห็น
การแบ่งเขตพื้นที่การศึกษาใหม่
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
ดูผลโหวด
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
หลักเกณฑ์การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา ปี 2554 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 29.24 KB 196
เอกสารการทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2554 Word Document ขนาดไฟล์ 237.5 KB 955
หลักเกณฑ์การสอบภาค ก รองฯและผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.98 MB 193
แบบส่งมอบงาน Word Document ขนาดไฟล์ 192.5 KB 24228
แบบตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเพื่อรองรับการประเมินภายในจาก สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 363.5 KB 146
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ Word Document ขนาดไฟล์ 65.5 KB 265
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับภาค Word Document ขนาดไฟล์ 34 KB 157
ผลการแข่งขันงานศิลปหัตกรรมนักเรียน ระดับประเทศ Word Document ขนาดไฟล์ 23 KB 168
มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 127.5 KB 294
ไฟล์ ปพ 5 ทุก ม RAR Archive ขนาดไฟล์ 325.33 KB 190
คำสั่งย้าย ผอ.สุทน ทับจาก Word Document ขนาดไฟล์ 215 KB 210
คำสั่งย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 32.68 KB 595
เอกสารแนบคำย้าย ผอ.อำนวย Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 36.37 KB 1284
หนังสือย้าย ผอ.อำนวย Word Document ขนาดไฟล์ 636 KB 190
เกณฑ์การย้าย ปี 2555 (สพม.38) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.36 MB 210
ไฟล์ ผลการเรียน ระดับชั้นม 6 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 24.5 KB 206
แบบ Portfilio Word Document ขนาดไฟล์ 1.68 MB 20458
แผนปฏิบัติการ สพป.สท.เขต 1 ปี 2555 RAR Archive ขนาดไฟล์ 218.71 KB 516
เปรียบเทียบผลสอบ 0-net ปีการศึกษา 2553-2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 17.2 KB 208
ข้อมูลการย้ายผู้บริหาร เมษายน 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 67.67 KB 2020
ประกาศสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 839.52 KB 1264
สอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 938.11 KB 224
ใบสมัครสอบผู้บริหาร ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 224.52 KB 850
โครงการเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดสุโขทัย ส่ง สพม.38 Word Document ขนาดไฟล์ 194 KB 3290
โครงการแข่งขันกีฬาของ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพ ฯ Word Document ขนาดไฟล์ 128 KB 2981
ร่างคำสั่งโรงเรียนลายสือไทย Word Document ขนาดไฟล์ 52.5 KB 1526
ผลการประเมินภายนอกมาตรฐานที่ 5 โรงเรียนสังกัด สพม.38 ปีการศึกษา 2554 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 33 KB 198
ปพ 5 ม 1 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 100.36 KB 163
ปพ5 ม 1- ม6 RAR Archive ขนาดไฟล์ 472.07 KB 186
ตัวอย่างแผนการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 17.58 KB 742
รายการประมาณราคา ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 789.59 KB 134
โครงการศึกษาดูงานประเทศพม่า Word Document ขนาดไฟล์ 45.5 KB 3738
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 1 Word Document ขนาดไฟล์ 95 KB 2429
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 2 Word Document ขนาดไฟล์ 89 KB 804
บันทึกการประชุมกีฬาจังหวัดครั้งที่ 3 Word Document ขนาดไฟล์ 40.5 KB 312
คำสั่งกีฬามัธยมศึกษาจังหวัดสุโขทัย ปีการศึกษา 2555 (ลงนามแล้ว) Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.34 MB 1773
คำกล่าวรายงาน/คำกล่าวปิดกีฬา Word Document ขนาดไฟล์ 56 KB 13761
รายการประมาณราคา ปี'งบประมาณ 2556 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 792.8 KB 122
ประกาศ สพม. 38 หนึ่งแสนครูดี ปี 2555 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.6 MB 194
รายงานประจปี 2555 โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Word Document ขนาดไฟล์ 1.92 MB 894
แบบนิเทศการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 96 KB 29
คู่มือประชาชน : การรับนักเรียนของโรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 524.66 KB 11
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ศิลปะ RAR Archive ขนาดไฟล์ 2.62 MB 2
ข้อสอบตามตัวชี้วัด พละศึกษา RAR Archive ขนาดไฟล์ 500.78 KB 2
ข้อสอบตามตัวชี้วัด การงานอาชีพฯ RAR Archive ขนาดไฟล์ 800.49 KB 2
ข้อสอบตามตัวชี้วัด วิทยาศาสตร์ 4
ข้อสอบตามตัวชี้วัด ภาษาไทย RAR Archive ขนาดไฟล์ 4.09 MB 2
โรงเรียนตลิ่งชันวิทยานุสรณ์
หมู่ที่ 3   ตำบลตลิ่งชัน  อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย 64140
เบอร์โทรศัพท์ 055-613-951
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38